<<<


ALTERNATIVE WORLD HISTORY IN A POST STAMP

(for Polish scroll down)


Pola Dwurnik collects unwated post stamps from around the world – new and postmarked, contemporary and historical (single stamps, series, stamps on evelopes and whole stamp albums), which she intends to cut into thousands of pieces in order to create incredible, complicated collages about the world. Not a single piece of a stamp will be wasted. Even the white parts and edges will be used. It will be complete and true artistic recycling.

If you would like to donate stamps, please, contact us via e-mail:

world.post.stamp@gmail.com


The donors’ names will be enlisted on the project’s website as well as in publications and at exhibitions.

Co-ordinator of the project: Agnieszka Wąsowska, tel. +48 504 050 232

First assistant: Patrycja Dukowicz

Conservation advice: Karolina Lizak, Magdalena Grenda

Facebook Page

A short documentary on our projectMore info:

Pola Dwurnik created 3 collages made of her childhood collection of Polish stamps from the last 40 years. They were the landscapes of two Polish cities – Warsaw and Krakow, as well as a tiny collage made of cuttings with the word “Poland” that were left of all the used stamps. Those works enclosed Poland’s history of the second half of the 20th century told solely by images that could be found on Polish stamps from the 60s, 70s, 80s and 90s. Unfortunately they were stolen in March 2013 from the Kordegarda Gallery in Warsaw where they were shown at the exhibition 'Time of Collage' (23 Feb – 16 Mar 2013). The perpetrators remain unknown, the collages unfound. Pola Dwurnik did not only lose her works. She lost her childhood stamp collection. Now, despite the theft, she wants to develop her project and use post stamps from all around the world to create a big series of collages.ALTERNATYWNA HISTORIA ŚWIATA
W ZNACZKU POCZTOWYM

Od początku 2014 roku Pola Dwurnik zbiera niechciane znaczki pocztowe z całego świata – nowe i stemplowane, współczesne i historyczne (pojedyncze, serie, znaczki nieodklejone z kopert, a także całe klasery), które zamierza pociąć, a następnie zrobić z tysięcy ich fragmentów wielowątkowe kolaże o historii świata. Żaden fragment znaczka nie zostanie zmarnowany. Wykorzystane zostaną także białe części i ząbkowane obramowania. Będzie to pełny, uczciwy artystyczny recycling.

Jeśli chcecie Państwo podarować nam znaczki, prosimy o kontakt przez e-mail:

world.post.stamp@gmail.com

Imiona i nazwiska darczyńców zostaną umieszczone na stronie www projektu, a także w publikacjach i na wystawach.


Koordynatorka: Agnieszka Wąsowska, tel. +48 504 050 232

Główna asystentka: Patrycja Dukowicz

Opieka konserwatorska: Karolina Lizak, Magdalena Grenda


Strona FB

Historia projektu:

Pola Dwurnik zrealizowała już wcześniej trzy kolaże z polskich znaczków pocztowych z ostatnich czterech dekad ze swojej kolekcji z dzieciństwa. Były to widoki dwóch polskich miast, Warszawy i Krakowa oraz malutki kolaż ze ścinków ze słowem „Polska“, które pozostały ze wszystkich użytych znaczków. W pracach tych zawierała się historia Polski drugiej połowy XX wieku, opowiedziana wyłącznie za pomocą przedstawień, jakie znalazły się na polskich znaczkach z lat 60, 70, 80 i 90. Niestety prace te zostały skradzione w marcu 2013 roku z Galerii Kordegarda w Warszawie z wystawy „Czas kolażu“ (23.02-16.03.2013). Sprawcy kradzieży nie zostali wykryci, kolaże nie zostały odznalezione, a artystka straciła nie tylko swoje prace, ale także kolekcję filatelistyczną z dzieciństwa. Teraz, na przekór złodziejom, chce rozszerzyć swój projekt i wykorzystać znaczki z całego świata do realizacji dużej serii kolaży.Rozmowa z Polą Dwurnik, MAGAZYN Portal Kulturalny, 6.11.2014DONORS / ZNACZKI PODAROWALI NAM:

Witold Holtz, Warszawa, Poland
Ruth Mitchell, Liverpool, United Kingdom
Piotr C. Kowalski, Poznań, Poland
Agnieszka Wąsowska, Warsaw, Poland
Beata Wąsowska, Tychy, Poland
Katarzyna Nalezińska, Warsaw, Poland
Stanisław Naleziński, Tarnów, Poland
Iryna Harasym, Warsaw, Poland
Włodzimierz Nowaczyk, Poznań, Poland
Magdalena Bocheńska, Warsaw, Poland
Małgorzata Krzanowska, Warsaw, Poland
Axel Bauni, Berlin, Germany
Tadeusz Rolke, Warsaw, Poland
Wanda Gierzyńska, Sydney, Australia
Jakub Stelmaszczuk, Warsaw, Poland
Marta Pieczonko, Köln, Germany
Erwin Michalowski, Düsseldorf, Germany
Zbyszek Gozdecki, Warsaw, Poland
Emilie Buri, Basel, Switzerland
Magdalena Maśluk-Meller, Berlin, Germany
Mikołaj Maśluk-Meller, Berlin, Germany
Maria Apanowicz, Radom, Poland
Katarzyna Krysiak, Warsaw, Poland
Monika Klonowska, Poland
Zofia and Justyna Śmigasiewicz, Wrocław, Poland
Jakub Pijewski, Tokyo, Japan
Marta Wasąg, Warsaw, Poland
Gerard Mitchell, Liverpool, United Kingdom
Marta Koller, Wien, Austria
Anna and Paweł Kempa-Dymińscy, Warsaw, Poland
Russel Hahn, Vero Beach, Florida, USA
Teresa Gierzyńska, Warsaw, Poland
Paulina Olszewska, Berlin, Germany
Weronika Słodkowska-Dziedzic, Warsaw, Poland
Tomasz Stefaniak, Malbork, Poland
Pat Ludders, Arcadia, MI, USA
Justyna Natalia Wojciechowska, Łódź, Poland
Aleksandra Berłożecka, Warsaw, Poland
G. N., Basel, Switzerland
Aleksander Serdiukow, Warsaw, Poland
Tomasz Kosiński, Częstochowa, Poland
Magdalena Grenda, Warsaw, Poland
Adam Gutkind, Bruxelles, Belgium
Felix Kälin, Basel, Switzerland
Marcin Tollik, Warsaw-Gdynia, Poland
Franziska Trefzer, Basel, Switzerland
Ewelina Guzik, Zürich, Switzerland
Ryszard Tollik, Warsaw, Poland
Róża Puzynowska, Warsaw, Poland
Vaughn Hong Ping, NYC, USA
Justyna Wesołowska, Warsaw, Poland
Piotr Wawrzeńczyk, Warsaw, Poland
Margret Powell-Joss, Oban, United Kingdom
Thomas Behling, Berlin, Germany
Nora Lüdin, Basel, Switzerland
Julia Harasimowicz, Warsaw, Poland
Natalia Kichula, Lviv, Ukraine
Irena Kichula-Petrij, Novoyavorivsk, Ukraine
Dietlinde Gogl, Berlin, Germany
Daniela Pfeil, Basel, Switzerland
Jan Telęga, Warsaw, Poland
Deborah Adams Doering, NYC, USA
Magdalena Kościańska, Zielona Góra, Poland
Anna Nabel-Myszkiewicz, Zielona Góra, Poland
Kazimierz Spiak, Zielona Góra, Poland
Justyna Spiak, Zielona Góra, Poland
Agnieszka Spiak, Zielona Góra, Poland
Karolina Spiak, Zielona Góra, Poland
Wojciech Kozłowski, Zielona Góra, Poland
Dorota Podlaska, Warsaw, Poland
Anna Łazar, Kiev, Ukraine
Magdalena Falska, Basel, Switzerland
Michał Biały, Warsaw, Poland
Olga Biały, Warsaw, Poland
Dorota Kwiecinska, Wiesbaden, Germany
Tomasz Grochowski, Warsaw, Poland
Ewa Jączyńska, Warsaw, Poland
Patryk Koca, Sydney, Australia
Paulina Pilch, Warsaw, Poland
Justyna Minc, Warsaw, Poland
Katarzyna Korzeniecka, Warsaw, Poland
Szymon Rogiński, Warsaw, Poland
Magdalena Car, Warsaw, Poland
Anna Cieślewska, Warsaw, Poland
Magdalena Gniadek, Warsaw, Poland
Zofia Waślicka, Warsaw, Poland
Barbara Białobłocka, Warsaw, Poland
Jadwiga Socha, Warsaw, Poland
Tadeusz Socha, Warsaw, Poland
Simona Slanicka, Basel, Switzerland
Michèle Kappeler, Zurich, Switzerland
Anna Gierzyńska, Warsaw, Poland
Mirosława Nowacka z d. Olszewska, Warsaw, Poland
Stefania Grygier-Kołodziejczyk, Kamień Pomorski, Poland
Łukasz Saturczak, Warsaw, Poland
Agnieszka Obszańska, Warsaw, Poland
Piotr Zygmunt Kowalski, Berlin, Germany
Anna Maria Kraus and Paul Kraus, Malmö, Sweden
Werner Käser, Zurich, Switzerland
Ewa Siemińska, Warsaw, Poland
Daniel Ożga, Warsaw, Poland
Michalina Ożga, Katowice, Poland
D. i R. Ożga, Górki Śląskie, Poland
Joanna Gładyś, Warsaw, Poland
Halina Kappeler, Geneve, Switzerland
Hans Meyer, Küsnacht, Switzerland
Jacek Gralik, Otwock, Poland
Ania Sołtysik, Otwock, Poland
Tadzio Sołtysik,Otwock, Poland
Wera Blanke, Berlin, Germany
Igor Bloch, Brussels, Belgium
Monika & Adam Probosz, Warsaw, Poland
Maria Popovich, Lviv, Ukraine

INSTYTUCJE/ INSTITUTIONS:

British Council, Warsaw, Poland
Embassy of Ukraine, Warsaw, Poland (thanks to Swietłana Mironczuk)
Embassy of the Republic of Turkey, Warsaw, Poland (thanks to Agata Aydin)
Austrian Post (Österreichische Post AG)
Australian Post
Die Post, Switzerland
The International School of Costume and Fashion Design, Warsaw, Poland
Galeria BWA Zielona Góra, Poland
Museum Ziemi Lubuskiej, Poland
Lebus Theatre, Poland
Postal Museum of the Slovak Post, Slovakia

We also thank Poczta Polska (Polish Post) and the Czech Post for their kind support.

THANK YOU / DZIĘKUJEMY!!!


Pola Dwurnik, Cracovia, the stolen collage made from parts of the Polish post stamps, 2008

Pola Dwurnik, Varsovia, the stolen collage made from parts of the Polish post stamps, 2013