Banknotes Series
<<         >>
13 / 28
 
Ten Groszy (designed by A. Heidrich), 2002, oil on canvas, 27 x 46 cm  
/ Dziesięć groszy (proj. A. Heidrich), 2002, olej na płótnie, 27 x 46 cm
© 2019 Pola Dwurnik; Website Credits